Home > Cookie jar

Cookie jar

Privacy & cookies

Samt Creative Partner Samt Creative Partner, gevestigd aan Wibautstraat 137D 1097 DN, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Samt Creative Partner
https://samtagency.nl
Wibautstraat 137D 1097 DN, Amsterdam
0207796645

Persoonsgegevens die wij verwerken

Samt Creative Partner verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We verwerken de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, bezoek- & postadres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@samtagency.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Samt Creative Partner verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
  • Samt Creative Partner analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Samt Creative Partner bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens die zijn verkregen uit e-mail, telefonisch contact en het contactformulier worden maximaal één jaar bewaard, tenzij inmiddels sprake is van een klantrelatie dan worden de gegevens voor onbepaalde tijd bewaard. De betrokkene kan ook aangeven dat zijn of haar gegevens per direct verwijderd dienen te worden, via: info@samtagency.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Samt Creative Partner verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen wel gebruik maken van de diensten van Verwerkers bij het verwerken van jouw gegevens, bijvoorbeeld voor de opslag van de gegevens of het hosten van de website. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Deze Verwerkers zullen jouw gegevens alleen volgens onze opdracht verwerken en nooit voor eigen doeleinden. Samt Creative Partner blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Samt Creative Partner gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Samt Creative Partner gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google analytics

De Google Analytics cookies worden door Samt Creative Partner geplaatst om inzage te krijgen hoe bezoekers onze websites gebruiken. Met deze cookies maken we reportages en optimaliseren we onze website. De cookies verzamelen op anonieme wijze hoeveel bezoekers op de site komen, waar ze vandaan komen en welke pagina’s zij hebben bezocht. Meer weten over de Google Analytics cookies? http://www.google.com/policies/privacy/

Hotjar

De Hotjar cookies worden door Samt Creative Partner geplaatst om gedragspatronen op de website en surveys te analyseren om zo onze website te optimaliseren. De cookie verzamelt op anonieme wijze of je websitesessie is meegenomen in het onderzoek van gedragspatronen op de website, zodat je het onderzoek slechts eenmalig te zien krijgt. Hotjar verwerkt persoonsgegevens in een anonieme vorm. Voor meer informatie over het privacy-beleid van Hotjar kijk hier: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerkingin te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Samt Creative Partner en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@samtagency.nl.

Samt Creative Partner wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Samt Creative Partner neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@samtagency.nl